Zvonik grkokatolicke crkve u Zagrebu Zastava Republike Hrvatske Rusini-zg.hr Dio Karpatskog gorja
Hrvatski
Початна
Руснаци Заґребу
 
Контакт
 
Подобни линки
Союз Русинох  РГ
Ruthen press
 

Ruske slovo

Новосци

Послухайце шветочну писню Руснацох у РГ

Заґреб,  2018.

ПРЕДСТАВНЇК РУСКЕЙ НАЦИОНАЛНЕЙ МЕНШИНИ ГОРОДУ ЗАҐРЕБУ ОБЯВЮЄ:

На темелю чланку 34. ставак 3. Уставного закону о правох националних меншинох ("Народни новини" число 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), Представнїк рускей национаней меншини Городу Заґребу, дня 1. марца 2018. року., приноши 

- Звит о вивершеню финанцийного плану за 2017. рок Представнїка рускей националней меншини Городу Заґребу

Ориґинални назва на линку долу

Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2017. godinu. Predstavnika rusinske nacionalne manjine Grada Zagreba

(аbа)

Заґреб,  2018.

Ґалерия фотоґрафийох f

ОТВОРЕНА ВИСТАВА ИКОНОХ

Старогородскa хижa, викладательни простор Кристофора Станковича, (Скупштина Городу Заґребу) Чирилометодска 5.

Вистава будзе отворена по 14. фебруар и може ше опатриц кажди дзень од 10 по 20 годзин а уход  безплатни.

Як дознаваме з веб бокох Союзу Русинох РГ, у орґанизациї Представнїка рускей националней меншини Городу Заґребу, мр.сц. Иринея Мудрого, та з потримовку Скупштини городу Заґребу як и самого Городу Заґребу котрого представял Андрия Петрович, водитель Служби за национални меншини, у Старогородскей хижи Городскей скупштини, у викладательним просторе Кристофора Сатнковича, отворена вистава иконох о. Михайла Гардия.

Виставу отворела Мирна Рудан Лисак, висланїца городоначалнїка Заґребу Милана Бандича.

З тоту виставу, припаднїки рускей националней меншини Городу Заґребу означую 70 роки животу, 45 роки священїцства и подобового творительства  о. Михайла Гардия.

Попри припаднїкох рускей националней меншини зоз Заґребу, на отвераню вистави були присутни и крижевски владика, мсґ. Никола Кекич, проф. Антон Шулїч, директор "Крщанске садашньости" котри бешедовал о историї и  значносци иконох, числени священїки, член Совиту за национални меншини РГ, Звонко Костелник, допредсидатель Союзу Русинох РГ, Владо Русин и допредсидатель Ради рускей националней меншини городу Вуковару, Звонимир Барна.

О змисту вистави бешедовал и о. Михайло Гарди а у програми наступели члени културно-уметнїцких дружтвох Яким Гарди з Петровцох и Яким Ґовля з Миклошевцох котри одшпивали даскельо руски церковни мелодиї.

Вистава будзе отворена по 14. фебруар и може ше опатриц кажди дзень од 10 по 20 годзин а уход  безплатни.

Ґалерию фотоґрафийох можеце опатриц на : http://www.savezrusina.hr/vijesti/otvorena-izlozba-ikona-o-mihajla-hardija-u-zagrebu-472/

Жридло: www.savezrusina.hr

(аба)

Заґреб,  2018.

ВИСТАВА ИКОНОХ

У орґанизациї Представнїка рускей националней меншини Городу Заґребу, мр.сц. Иринея Мудрого, од 1. - 14. марец 2018. року, отрима ше вистав иконох о. Михайла Й. Гардия.

Отверанє вистави будзе 1. марца на 17 годзин у Старогородскей хижи, викладательни простор Кристофора Станковича, (Скупштина Городу Заґребу) Чирилометодска 5.

На отвераню вистави, о малярстве будзе бешедовац проф. Антон Шулїч а музичну часц виведу члени КУД "Яким Гарди" з Петровцох.

По отвераню вистави, домєнак ше отрима на адреси Чирилометодска 1.

Сердечнє поволани шицки зацикавени.

Виставу ше годно опатриц од 1.-14. марец кажди дзень од 10 - 20 годзин а уход безплатни.

(аба)

Заґреб, 2018.

ПРЕДСТАВНЇК РУСКЕЙ НАЦИОНАЛНЕЙ МЕНШИНИ ГОРОДУ ЗАҐРЕБУ ПРИНЄСОЛ ШЛЇДУЮЦИ АКТИ:

Понеже акти у ориґиналу на горватским язику, пре виродостойносц, так их и обявюєме.

- Program rada Predstavnika rusinske nacionalne manjine Grada Zagreba za 2018. godinu

- Financijski plan Predstavnika rusinske nacionalne manjine Grada Zagreba za 2018. godinu

- Financijsko izvješće za 2017. godinu (PRRAS, BIL, RASF,PVRIO, OBV)

- Biljleške uz financijsko izvješće za 2017. godinu

(аbа)

Вуковар,  2018.

НА ВЕБ БОКОХ СОЮЗУ РУСИНОХ РГ МОЖЕЦЕ У ЕЛЕКТРОНЇЦКИМ ВИДАНЮ ЧИТАЦ ЧАСОПИСИ ВЕНЧИК И НОВА ДУМКА ЯК И ДРУГИ ВИДАНЯ

 Веб боки Союзу Русинох РГ.

www.savezrusina.hr

Линк:  Венчик

Линк:  Нова думка

(аbа)

 

Заґреб,  25. 11. 2017.

Културни вечар Руснацох -бал  и Дзень представнїка рускей националней меншини Городу Заґребу

У Заґребу, у ресторану „Casablanka“, всоботу, 25. новембра отримани културни вечар Руснацох - бал  и Дзень Представнїка рускей националней меншини городу Заґребу.

У приємней атмосфери, Руснаци зоз Заґребу и госци Представнїка рускей националней меншини, Иринея Мудрого, з полну повагу провадзели танци и шпиванки котри виведли члени КУД «Яким Гарди» з Петровцох и КУД «Осиф Костелник» з Вуковару.

Медзи визначнима госцами котрих Мудри привитал були: Андрия Петрович, водитель служби за национални меншини у уряду городоначалнїка Заґребу та висланїк городоначалнїка Милана Бандича, Золтан Балаж Пири, предсидатель Координациї националних меншинох Городу Заґребу и Представнїк мадярскей националней меншини Городу Заґребу, Валентина Лончарич спред польскей, Ґалина Ковачевич спред росийскей, Оскар Арлант спред талиянскей та Златко Євар спред словацкей националней меншини Городу Заґребу. Привитани були тиж и: Агнетка Балатинац, подпредсидателька Координациї рускей националней меншини РГ та Представнїца рускей националней меншини Осиєцко-бараньскей жупаниї, Звонко Костелник, член Совиту за национални меншини РГ, Дубравка Рашлянин, предсидателька Союзу Русинох РГ та Желько Ковач, предсидатель Вивершного одбору Националного Совиту Руснацох Сербиї. 

По успишней културней програми, ушлїдзела забавна часц котру витворел Микс бенд з Руского Керестура. Руски шпиванки котри Руснаци зоз Заґребу нє маю нагоду так часто чуц «уживо», дожити з вельку радосцу а танєц нє преставал до позних ноцних, односно ранших годзинох.

З поздравом: «Видзиме ше и на рок на балу», госци з востоку Горватскей рушели з аутобусом на длугоку драгу дому а домашнї з поздравом пошли до своїх цеплих домох, скланяюци ше од дижджу котри почал нємилосердно падац праве на розходу.

(аба)

 

Заґреб, 2017.

ПРЕДСТАВНЇК РУСКЕЙ НАЦИОНАЛНЕЙ МЕНШИНИ ГОРОДУ ЗАҐРЕБУ ПРИНЄСОЛ ШЛЇДУЮЦИ АКТИ:

Понеже акти у ориґиналу на горватским язику, пре виродостойносц, так их и обявюєме.

- Izvješće gradu o realizaciji programa rada Predstavnika za 1.- 6. 2017.

- Plana rada Predstavnika za 2017. godinu

- Financijski plan predstavnika za objavu - 2017.

- FINANCIJSKI PLAN PREDSTAVNIKA ZA 2017. godinu

- Izvješće gradu o realizaciji programa rada Predstavnika za 1-12. 2016. godine

(аbа)

Вуковар,  2017.

НА ВЕБ БОКОХ СОЮЗУ РУСИНОХ РГ МОЖЕЦЕ У ЕЛЕКТРОНЇЦКИМ ВИДАНЮ ЧИТАЦ ЧАСОПИСИ ВЕНЧИК И НОВА ДУМКА ЯК И ДРУГИ ВИДАНЯ

 Веб боки Союзу Русинох РГ.

www.savezrusina.hr

Линк:  Венчик

Линк:  Нова думка

(аbа)

 

©Ahnetka Balatinac


Кнїжки


Часописи
 

Misli s Dunava - godisnjak

Символи Руснацох у Републики Горватскей

Герб

Застава

Шветочна писня Браца Русини

Шветочна писня инструментал